Terms and conditions

Vilkår og betingelser for kjøp

 
Trine Talgø Interiørlab, heretter INTERIØRLAB, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
Konsultasjon privatmarked
Våre konsulenttjenester som selges til privatmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Det gjelder både ved forhåndsbetaling, der det gis spesielle tilbud og ved fakturering i etterkant av tjenesten. 
 
Gratiskurs
Ved å melde deg på gratiskurs aksepterer du å motta nyhetsbrevet LYSBRYTEREN. Dette nyhetsbrevet kommer 0-5 dager i uken. Du kan når som helst melde deg av mailinglisten, nederst i hvert nyhetsbrev. Det følger ingen andre forpliktelser ved å motta gratiskurset. 
 
45 dagers fornøydhetsgaranti på nettkurs
På nettkurs som annonseres med 45 dagers åpent kjøp (100% angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 45 dagers angrefrist fra kursets startdato. Bruk av angrerett med tilbakebetaling fordrer at deltaker har gjennomført kurset. Det vil si at kursmateriell er gjennomgått og det er deltatt på minst en gruppeveiledning. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 
 
Vi gjør oppmerksom at at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du våre kurs/ pakker for utvikling av kompetanse i bedrifter anser vi at du handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Angrefrist for kurs med mat
Våre kurs som arrangeres i restaurant med matservering har ikke angrefrist, med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/ på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.
 
Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen. Bruk av angrerett med tilbakebetaling forutsetter at ingen av bedriftens kursdeltakere har lastet ned materiell fra kursportalen. Alle nedlastinger blir registrert på deltakeres navn.
 
Angrefrist ved kjøp av fysiske bøker
Du har 14 dagers åpent kjøp (angrerett) fra du får boken i fysisk besittelse, uavhengig av grunn. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes, og etter at boken/ bøkene er kommet i retur. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. Du må selv bære kostnadene ved å returnere boken/ bøkene, og du står ansvarlig for at boken kommer i retur til riktig adresse og er uskadet. 
 
Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.
 
Kortbetaling
 
Vi aksepterer blant annet Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
 
Delbetaling og avdragsordning
 
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.
 
Faktura

Vi tilbyr faktura som alternativ til direktebetaling via Stripe. Betalingsfristen er 14 dager og må betales senest dagen før kurset starter. Hvis du velger å betale med faktura vil det påløpe et gebyr på NOK 0,-. 

For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. På bakgrunn av kredittsjekken vil det genereres gjenpartsbrev. Faktura sendes på e-post.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt inkassovarsel og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.
 
 
Salg til mindreårige
 
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
 
Copyright tilhører Trine Talgø INTERIORLAB www.interiorlab.no 

Du er velkommen til å bruke innholdet du mottar fra INTERIØRLAB i eget bruk.
Du kan dele innhold i privat regi som hjelp til å oppnå egne mål, satt i forbindelse med kjøp av kurset. Det vil si du kan vise print fra eposter og kurs fra INTERIØRLAB til elektriker, tømrer, familie og venner for å diskutere løsninger.
 
Du kan derimot ikke gi disse printene videre, eller sende dem i eposter. Det er ikke tillatt å kopiere, overføre, selge, publisere, endre, bruke til utvikling av egne kurs eller annet salgbart materiale av hele eller deler av noe innhold, du møter i forbindelse med deltakelse på dette kurset, for inntektsbringende eller merkevarebyggende øyemed eller for kunnskapsdeling med samarbeidspartnere, kolleger, elever, studenter eller til bruk i andre medier der dette kan komme andre enn deg selv for øyet.
 
Alle INTERIØRLABs produkter, kommunikasjon og korrespondanse i form av nyhetsbrev og eposter er beskyttet av opphavsrett. Tilgang er kun gitt for privat bruk og ikke til kommersielt bruk, og all deling av typen nevnt overfor vil bli ansett som tyveri og anmeldt.
 
Konfidensialitet
 
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for INTERIØRLAB.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller INTERIØRLABs spesialister holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
 
INTERIØRLAB følger Europas nye personvernregler General Data Protection Regulation (GDPR) og garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice. 
 
Ansvarsbegrensing
 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
 
INTERIØRLAB forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor INTERIØRLABs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra INTERIØRLABs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
 
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
 
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
 
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at INTERIØRLAB kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
 
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
 
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
 
Er INTERIØRLAB forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er INTERIØRLAB fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der INTERIØRLAB refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
 
E-post: trine@trinetalgo.no
Adresse: Trine Talgø Interiørlab, Tromsøgata 29A, 0565 Oslo
Org.nr: 981 307 933
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.